หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 033 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 2 6 4
2 023 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 10 2
3 024 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 4 17 8
4 025 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 42 130 56
5 029 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 4 26 12
6 030 โรงเรียนวังกรดพิทยา 1 5 2
7 031 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 3 4 4
8 032 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 16 43 26
9 034 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 28 86 46
10 035 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 3 12 7
11 036 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 10 34 19
12 037 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 12 44 21
13 038 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 5 32 13
14 042 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 4 8 4
15 026 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 2 2 2
16 027 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 1 1
17 028 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 2 8 5
18 039 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 3 3 3
19 040 โรงเรียนอนุบาลวชิร 4 8 8
20 041 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 63 23
รวม 159 542 266
808

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]