หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 402 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 4 21 5
2 403 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 13 27 21
3 404 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 15 33 24
4 405 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 32 66 50
5 406 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 7 22 8
6 407 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 7 20 8
7 408 โรงเรียนหนองพระพิทยา 6 30 9
8 409 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 3 11 5
9 410 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 18 53 23
10 411 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 11 23 15
11 413 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 10 23 13
12 412 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 0 0 0
รวม 126 329 181
510

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]