หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 291 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 2 6 3
2 284 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 11 33 20
3 285 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1 9 3
4 286 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 11 9
5 287 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 9 16 13
6 288 โรงเรียนนครไทย 57 204 106
7 289 โรงเรียนนาบัววิทยา 2 2 2
8 290 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 8 20 10
9 292 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 24 100 31
10 293 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 5 11 7
11 295 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 14 32 22
12 297 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 4 17 6
13 296 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 3 27 4
14 294 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 8 24 12
รวม 153 512 248
760

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]