หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 219 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 3 7 4
2 220 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 9 22 14
3 222 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1 10 2
4 223 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 2 9 5
5 225 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 55 125 83
6 226 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 3 10 5
7 230 โรงเรียนเนินพิทยาคม 1 8 2
8 231 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 2 4 3
9 232 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 30 87 52
10 218 โรงเรียนกิตติพิทยา 1 2 2
11 224 โรงเรียนวัชรชัย 6 8 6
12 228 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 6 31 13
13 233 โรงเรียนเสรีศึกษา 12 95 30
14 227 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 3 10 5
15 221 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 33 18
16 229 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 5 12 9
รวม 150 473 253
726

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]