หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 161 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 3 7 5
2 162 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1 6 2
3 163 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 5 21 9
4 164 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1 1 1
5 158 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 15 58 32
6 159 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 3 4 3
7 160 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 2 5 4
8 166 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 5 31 13
9 167 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1 3 2
10 168 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 4 11 6
11 169 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 4 17 7
12 170 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 39 147 72
13 171 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 23 85 39
14 172 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 12 25 21
15 174 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 2 6 4
16 175 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1 16 2
17 176 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 17 51 31
18 165 โรงเรียนผดุงวิทย์ 5 24 11
19 173 โรงเรียนเมตตาวิทยา 9 13 10
รวม 152 531 274
805

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]