หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 087 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 19 35 23
2 088 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 8 20 11
3 089 โรงเรียนปายวิทยาคาร 15 36 27
4 093 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 25 50 33
5 094 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 10 23 12
6 090 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 9 24 16
7 091 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 8 24 13
8 092 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 6 16 8
รวม 100 228 143
371

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]