หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 540 โรงเรียนขาณุวิทยา 17 43 30
2 541 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 22 35 30
3 542 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 8 42 16
4 543 โรงเรียนคลองลานวิทยา 12 52 25
5 544 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 8 15 11
6 545 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 11 24 20
7 546 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 15 35 20
8 547 โรงเรียนระหานวิทยา 7 70 15
9 548 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 6 16 10
10 549 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 3 8 5
11 550 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 8 24 16
12 551 โรงเรียนสักงามวิทยา 2 2 2
13 553 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 8 30 16
14 552 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 3 12 4
รวม 130 408 220
628

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]