หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 492 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 2 6 3
2 493 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 10 38 13
3 494 โรงเรียนสุนทรศึกษา 3 8 5
4 495 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 4 4 4
5 496 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 4 6 4
6 497 โรงเรียนเถินวิทยา 36 99 61
7 498 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 8 21 14
8 499 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 41 81 64
9 500 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 2 7 4
10 501 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 7 15 9
11 502 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 13 37 19
12 503 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 7 28 14
13 504 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 7 32 12
รวม 144 382 226
608

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]