หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 121 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 20 74 38
2 122 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 10 24 14
3 124 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 22 78 36
4 125 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 12 27 12
5 126 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 9 22 15
6 127 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 73 156 104
7 123 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 2 8 2
รวม 148 389 221
610

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]