หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 441 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 59 210 95
2 442 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 2 4 3
3 443 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 7 12 11
4 444 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 4 46 6
5 445 โรงเรียนป่าซาง 8 48 16
6 446 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1 16 4
7 447 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 24 91 45
8 448 โรงเรียนวชิรป่าซาง 9 18 12
9 449 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 43 169 68
10 450 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 3 5 4
11 452 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 8 17 8
12 451 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 2 6 2
รวม 170 642 274
916

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]