หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 414 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 23 68 37
2 415 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 46 158 80
3 416 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 22 42 32
4 417 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 20 51 26
5 418 โรงเรียนสหคริสเตียน 7 21 10
รวม 118 340 185
525

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]