หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 195 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 2 2
2 196 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 15 45 25
3 197 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 26 71 39
4 198 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 4 28 11
5 200 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 10 20 12
6 201 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 12 53 24
7 202 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 9 57 22
8 203 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 3 6 5
9 204 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 73 168 117
10 199 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 3 3 3
รวม 156 453 260
713

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]