หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 205 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 15 33 23
2 206 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 4 6 6
3 207 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 9 16 9
4 208 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 3 5 4
5 209 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 30 91 47
6 210 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 10 33 16
7 211 โรงเรียนลานสักวิทยา 11 32 19
8 212 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 5 38 14
9 213 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 2 4 3
10 214 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 3 26 10
11 215 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 60 166 97
12 216 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 6 12 9
13 217 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 13 19 15
รวม 171 481 272
753

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]