หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23 และ 25-26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834-837 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834-837 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เต็นท์หน้าอาคาร 8 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เต็นท์หน้าอาคาร 8 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 8 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 8 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 832 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 832 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 831 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
14 650 ตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -
15 651 ตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ประสานงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โทร.089-6376631 , 089-43016970
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]