หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23 และ 25-26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 648 โครงงานสุขศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร8 ชั้น 1 ห้อง 817 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ม.ปลายแข่งขันใต้ถุนอาคาร 8 ทางทิศตะวันตก
3 649 โครงงานสุขศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร8 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 ม.ปลายแข่งขันใต้ถุนอาคาร 8 ทางทิศตะวันตก
4 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 815 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 816 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ประสานงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โทร.089-6376631 , 089-43016970
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]