หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23 และ 25-26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 122 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง ศิลป์สร้างสรรค์ หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง”
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 122 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 -ศิลป์สร้างสรรค์ หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง” เตรียมอุปกรณ์มาเอง
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง การวาดภาพระบายสี หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง”
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง การวาดภาพระบายสี หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง”
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง -เขียนภาพไทยประเพณี หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ประเพณีไทย”
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง เขียนภาพไทยประเพณี หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ประเพณีไทย”
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ประเพณีไทย”
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ประเพณีไทย”
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 111 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง -สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง”
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง”
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง”
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม หลังอาคาร 1 บริเวณโต๊ะม้าหินอ่อน 26 ส.ค. 2557 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง -ประติมากรรมลอยตัว กำหนด 25 นิ้ว X 25 นิ้ว (50 ช.ม) หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง”
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม หลังอาคาร 1 บริเวณโต๊ะม้าหินอ่อน 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง -ประติมากรรมลอยตัว กำหนด 25 นิ้ว X 25 นิ้ว (50 ช.ม) หัวข้อการแข่งขันเรื่อง “ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง”


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ประสานงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โทร.089-6376631 , 089-43016970
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]