หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 66 147 102
2 002 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 71 128 84
3 003 โรงเรียนจุนวิทยาคม 108 235 130
4 007 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 109 261 147
5 008 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 128 294 194
6 010 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 78 175 109
7 012 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 95 231 132
8 013 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 98 207 146
9 016 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 87 149 115
10 018 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 89 169 118
11 019 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 73 130 96
12 020 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 166 499 293
13 023 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 97 208 132
14 024 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 76 199 109
15 026 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 93 209 128
16 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 141 337 203
17 005 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 152 405 206
18 006 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 98 195 119
19 025 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 137 344 216
20 014 โรงเรียนประชาบำรุง 37 64 44
21 015 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 12 23 14
22 011 โรงเรียนเทศบาล 2 11 19 14
23 022 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 39 68 56
24 028 โรงเรียนวัดนาปรังวิทยา 0 0 0
25 030 โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา 0 0 0
26 034 โรงเรียนวัดราชคฤห์วิทยา 12 25 13
27 031 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 0 0 0
28 032 โรงเรียนวัดห้วยข้าวกล่ำ 0 0 0
29 038 โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ 0 0 0
30 035 โรงเรียนโพธารามวิทยา 1 6 3
31 033 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 10 19 13
รวม 2084 4746 2936
7682

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ประสานงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โทร.089-6376631 , 089-43016970
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]