สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 137 11 4 2 152
2 เชียงคำวิทยาคม 117 11 7 2 135
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 93 23 14 4 130
4 แม่ใจวิทยาคม 76 21 11 7 108
5 ดงเจนวิทยาคม 67 15 11 9 93
6 ดอกคำใต้วิทยาคม 62 33 9 5 104
7 เชียงม่วนวิทยาคม 59 15 8 4 82
8 ปงรัชดาภิเษก 59 13 10 7 82
9 จุนวิทยาคม 58 18 9 8 85
10 ฟากกว๊านวิทยาคม 49 14 13 6 76
11 ปงพัฒนาวิทยาคม 48 26 6 9 80
12 ราชประชานุเคราะห์ 24 48 15 11 13 74
13 ฝายกวางวิทยาคม 42 14 9 6 65
14 ภูซางวิทยาคม 40 18 8 6 66
15 พญาลอวิทยาคม 38 18 7 10 63
16 ถ้ำปินวิทยาคม 35 17 9 8 61
17 ขุนควรวิทยาคม 32 11 8 6 51
18 พะเยาประสาธน์วิทย์ 31 15 11 7 57
19 งำเมืองวิทยาคม 31 14 8 12 53
20 ประชาบำรุง 13 7 6 7 26
21 พินิตประสาธน์ 12 10 7 7 29
22 เทศบาล 2 3 5 0 1 8
23 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2 4 2 1 8
24 วัดราชคฤห์วิทยา 1 4 1 3 6
25 ปิยมิตรวิทยา 1 1 3 3 5
26 โพธารามวิทยา 1 0 0 0 1
รวม 1,155 353 192 153 1,853