สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 82 27 25 134 137 11 4 2 152
2 เชียงคำวิทยาคม 73 24 22 119 117 11 7 2 135
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 33 37 22 92 93 23 14 4 130
4 ดอกคำใต้วิทยาคม 21 19 20 60 62 33 9 5 104
5 เชียงม่วนวิทยาคม 20 16 14 50 59 15 8 4 82
6 แม่ใจวิทยาคม 19 21 22 62 76 21 11 7 108
7 ปงรัชดาภิเษก 17 20 13 50 59 13 10 7 82
8 จุนวิทยาคม 15 21 14 50 58 18 9 8 85
9 ฟากกว๊านวิทยาคม 14 11 14 39 49 14 13 6 76
10 ดงเจนวิทยาคม 13 25 15 53 67 15 11 9 93
11 ฝายกวางวิทยาคม 12 9 11 32 42 14 9 6 65
12 ปงพัฒนาวิทยาคม 11 27 15 53 48 26 6 9 80
13 ราชประชานุเคราะห์ 24 11 13 11 35 48 15 11 13 74
14 พญาลอวิทยาคม 9 9 10 28 38 18 7 10 63
15 ภูซางวิทยาคม 8 8 14 30 40 18 8 6 66
16 ขุนควรวิทยาคม 7 6 8 21 32 11 8 6 51
17 พะเยาประสาธน์วิทย์ 4 8 13 25 31 15 11 7 57
18 งำเมืองวิทยาคม 4 7 8 19 31 14 8 12 53
19 ถ้ำปินวิทยาคม 3 11 13 27 35 17 9 8 61
20 ประชาบำรุง 1 2 1 4 13 7 6 7 26
21 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 0 0 1 2 4 2 1 8
22 ปิยมิตรวิทยา 1 0 0 1 1 1 3 3 5
23 พินิตประสาธน์ 0 3 2 5 12 10 7 7 29
24 วัดราชคฤห์วิทยา 0 2 1 3 1 4 1 3 6
25 เทศบาล 2 0 1 1 2 3 5 0 1 8
26 โพธารามวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
รวม 379 327 290 996 1,155 353 192 153 1,700