ประกาศ!!! ขยายเวลาการลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียนวันที่ 28 ก.ค. - 5 ส.ค. 57
ปิดระบบเพื่อทำการตรวสอบ วันที่ 6-8 ส.ค. 57
เปิดระบบอีกครั้งให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 9-12 ส.ค.57
ปิดระบบลงทะเบียน/แก้ไขข้อมูลทุกรายการ 13 ส.ค.57 เป็นต้นไป
เปิดให้ทำการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 14 ส.ค.57 เป็นต้นไป
 
  **แจ้งยกเลิกการส่งรายชื่อ นักเรียน/ครู เข้าร่วมแข่งที่จัดรายการนอกรายการหลักของ สพฐ ที่ส่งมาในรูปแบบเอกสาร ให้ทำการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บโปรแกรมศิลปหัตถกรรม ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 ส.ค. 57
วันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:47 น.