ประกาศ กิจกรรมเรียนร่วม
แจ้งการแข่งขันรายการเด็กเรียนร่วมทุกกิจกรรม ขณะนี้กิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขันจาก สพฐ.ยังไม่ได้ขอสรุปที่แน่นอนให้ลงทะเบียนตามรายการที่มีไปก่อนหากมีการเพิ่มเติมแก้ไขจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:17 น.