ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23 และ 25-26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพม.36 พะเยา กลุ่มย่อยที่ 6
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 51 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน