ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23 และ 25-26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพม.36 พะเยา กลุ่มย่อยที่ 6
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.21 ทอง 4  
5 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.21 ทอง 4  
6 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.79 เงิน 6  
7 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.55 เงิน 7  
8 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.55 เงิน 7  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.73 เงิน 9  
10 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.48 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 54.55 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน