หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 6 ห้อง 6202-6204 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-18.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 6 ห้อง 6101-6102 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-18.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 6 ห้อง 6203-6204 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 2 ห้อง 2101-2102 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 2 ห้อง 2101-2102 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-14.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 6 ห้อง 6101-6102 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 3 ห้อง 3201-3202 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 3 ห้อง 3101-3103 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 4 ห้อง 4101-4103 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 2,4,6 อาคารอเนกประสงค์,โรงอาหาร ห้อง รอบชิงชนะเลิศ 18 ธค. 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-18.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 3 ห้อง 3201-3203 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จ๊ัวะ อาคาร 3 ห้อง 3101-3103 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]