หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สนามบาส 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) สนามโรงเรียน รายงานตัวที่วัดน้ำชำ ห้อง สนามโรงเรียน 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สนามฟุตบอล 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-11.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ห้องโสตฯ 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ห้องโสตฯ 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องอาเซียน 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-14.30
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-14.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ศุนย์สาระสังคมฯ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ไม่จัดแข่งขันระดับภาค
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]