หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อาคาร 1 ร่มประดู่ ชั้น 2 ห้อง ห้อง Resource Center 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ลานโดม (หน้าเสาธงเคารพธงชาติ) ห้อง ลานโดม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง Resource Center 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 431,434 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2 ชั้น 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 431,434 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง สืบค้น 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 431,434 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]