หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ A 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ A 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1และ 2 ห้อง 1-5 ,ห้องจริยะ,ป.1-ป3 ห้องพักครู 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1,2 ห้อง 1-5 ,ห้องจริยะ,ป.1-ป3 ห้องพักครู 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด,ห้อง SoundLab,ห้องพักครู,ป.6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด,ห้อง SoundLab,ห้องพักครู,ป.6 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ B 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ B 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ D 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44

18 ธ.ค. 2557
09.00-12.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ D 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ D 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ E 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ C 17 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร เต็นท์ C 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องพยาบาล,ห้องประชุม,ห้องบอล,ห้องอนุบาล1,2 ,ระเบียง 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่นวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องพยาบาล,ห้องประชุม,ห้องบอล,ห้องอนุบาล1,2 ,ระเบียง 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]