หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก อาคารตำหนักธรรม 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก โรงอาหาร 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก อาคาร ตำหนักธรรม 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2,4,5,6 และห้องอาเซียน 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก อาคาร ตำหนักธรรม 2 ชั้น 1 ห้อง อ.2 ,ป.1, ป.3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]