หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อาคารไพโรจน์ ห้อง ป.4/1-ป.4/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อาคารไพโรจน์ ห้อง ป.5/1-ป.5/2 17 ธ.ค. 2557 09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อาคารไพโรจน์ ห้อง ป.6/1-ป.6/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพกานดา ห้อง EP1,EP2,ป.6/2,ป.5/2 ป.5/3,ป.3/3 ป.4/1 ป.4/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 44
09.00-17.00
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพนารี อาคารอดิเทพ อาคารสิทธิเดช ห้อง ป.1/1 ,1/2,1/3 ป.2/1,2/2, 2/3 ป.3/1 3/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 44
09.00-17.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพกานดา ห้อง ม.1/1,1/2,ม2/1,2/2,ม.3/1, 3/2,ป.5/1 ป.4/3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 44
09.00-17.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพนารี ห้อง หอประชุมเทพนารี 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 44
09.00-17.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพนารี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพนารี อาคารเทพนารี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อาคารวรรณสุคนธ์ ห้อง ห้องประชุมวรรณสุคนธ์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพนารี อาคารอดิเทพ ห้อง ห้องดนตรี 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพนารี อาคารอดิเทพ ห้อง ห้องดนตรี 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]