หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ชั้น 1 ทั้งหมด 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล กาญจนาภิเษก ห้อง ลานหน้าอาคาร 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล กาญจนาภิเษก ห้อง ลานหน้าอาคาร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ห้อง ถนนหน้าอาคาร 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ห้อง ถนนหน้าอาคาร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สนามบาส 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สนามบาส 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]