หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อาคาร 2 ห้อง ป.1-ป.3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อาคาร 1 ห้อง ป.4-ป.6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 43
09.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อาคาร 2 ห้อง ป.1-ป.3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ หอประชุม ตึก 10 ปี 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ หอประชุม ตึก 10 ปี 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ โรงยิม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ โรงยิม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1-ป.3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4-ป.6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1-ป.3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 1 ชั้น 2 (ฝั่งซ้าย) ห้อง ป.1-ป.3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 2 ชั้น 2 (ฝั่งขวา) ห้อง ป.4-ป.6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
17 170 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ ห้องประชุมกวางเพทาย ห้อง กวางเพทาย 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00 -
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ ห้องประชุมกวางเพทาย ห้อง กวางเพทาย 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]