หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 1 A 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 1 A 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 2 C 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 1 B 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 1 ฺB 17 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 2 C 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โถงชั้นล่าง อาคาร A 17 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โถงชั้นล่าง อาคาร A 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 2 A 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 2 A 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน เต็นท์ 8 หลัง 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน อาคาร B ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนชั้นบน 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 2 ฺB 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน โรงยิม 2 B 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน เต็นท์ 8 หลัง สนามบาสฯ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]