หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ เวทีหลังคาโดม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องโสตฯ 2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ เวทีหลังคาโดม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตฯ 1 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง ใกล้ที่ว่าการอำเภอ ห้อง ในห้องประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง ห้อง เวทีในหอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-17.00
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสองพิทยาคม หอประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนสองพิทยาคม เวทีใต้ถุนอาคาร 6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนสองพิทยาคม เวทีหลังเรือนพยาบาล(ลานวิถีพุทธ) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]