หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2-ป.4/4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2-ป.5/4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 - ป.6/3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-13.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1(MEP) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1(MEP) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 (MEP) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1(MEP) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 (MEP) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคารอเนกประสงค์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 25

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 26 - 44
09.00-17.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ป.1/7 -ป.2/4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ป.1/7 -ป.2/4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5-ป.3/6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-13.00
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.4/6 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.3/7 -ป.4/5 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]