หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  
2 วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์   093 134 4052
3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสมคิด ศรีธร   080-1225455
4 โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นางสมใจ อินทสิทธิ์  
5 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายณรงค์ศักดิ์ ศรีเมือง   087-1823789
6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสุรยันต์ ใจน้อย  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นางสุวณี สุวรรณเขตนิยม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมคิด ศรีธร และ นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Tel : 080-1225455, 082-8949529 Email : [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]