สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=44 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 12 7 3 22 22 4 1 1 27
2 บ้านห้วยสิงห์ 9 10 4 23 22 8 4 0 34
3 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 9 5 2 16 16 2 1 1 19
4 อนุบาลธารทิพย์ 9 5 1 15 17 1 0 0 18
5 บ้านโพซอ 8 6 4 18 27 14 10 6 51
6 ราชประชานุเคราะห์ 21 8 6 3 17 13 9 4 1 26
7 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 8 5 5 18 13 6 3 1 22
8 บ้านไร่วิทยา 7 3 1 11 14 1 1 1 16
9 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 6 6 3 15 19 4 2 0 25
10 ชุมชนแม่ลาศึกษา 6 4 2 12 16 8 5 3 29
11 บ้านอมพาย 6 2 2 10 13 11 3 0 27
12 ชุมชนบ้านผาผ่า 6 1 3 10 14 5 3 3 22
13 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 5 4 3 12 12 4 5 0 21
14 บ้านแพะพิทยา 4 7 2 13 11 11 1 1 23
15 สังวาลย์วิทยา 4 5 4 13 16 9 1 2 26
16 บ้านแม่สวด 4 3 3 10 18 21 9 9 48
17 บ้านห้วยทราย 4 2 1 7 6 4 0 1 10
18 อนุบาลแม่ลาน้อย 4 1 0 5 8 3 2 1 13
19 บ้านซิวาเดอ 4 0 2 6 12 7 2 3 21
20 บ้านห้วยกุ้ง 3 3 2 8 11 6 4 2 21
21 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 3 3 1 7 14 3 5 4 22
22 ดอนชัยวิทยา 3 2 2 7 16 11 1 2 28
23 บ้านแม่เงา 3 1 2 6 6 4 1 0 11
24 บ้านห้วยโผ 3 1 1 5 7 2 0 2 9
25 บ้านห้วยแห้ง 3 1 1 5 6 0 0 1 6
26 บ้านสบเมย 3 1 0 4 6 0 0 1 6
27 ไท่จง 3 1 0 4 5 6 2 2 13
28 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 2 6 5 13 16 7 3 1 26
29 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 2 3 2 7 9 4 3 4 16
30 บ้านเลโคะ 2 2 7 11 10 9 3 0 22
31 บ้านแม่ขีด 2 2 3 7 8 8 2 0 18
32 บ้านละอูบ 2 2 1 5 6 6 6 5 18
33 บ้านแม่เตี๋ย 2 1 2 5 9 10 3 1 22
34 บ้านห้วยวอก 2 1 2 5 8 2 1 2 11
35 บ้านคะปวง 2 1 0 3 4 2 1 0 7
36 บ้านทิยาเพอ 2 0 1 3 3 4 0 0 7
37 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 2 0 0 2 4 3 2 3 9
38 บ้านแม่กองคา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านป่าหมาก 1 4 0 5 4 1 0 0 5
40 บ้านท่าสองแคว 1 3 3 7 9 9 2 1 20
41 บ้านนาดอย 1 3 2 6 11 4 1 0 16
42 บ้านแม่กองแป 1 3 2 6 6 1 1 1 8
43 บ้านท่าตาฝั่ง 1 3 0 4 7 3 2 1 12
44 บ้านแม่ลิด 1 2 2 5 7 7 5 1 19
45 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1 2 0 3 5 1 2 0 8
46 บ้านกองก๋อย 1 1 4 6 7 14 7 2 28
47 บ้านบุญเลอ 1 1 3 5 7 1 1 1 9
48 บ้านแม่แลบ 1 1 2 4 4 2 0 3 6
49 บ้านแม่ลามา 1 1 1 3 4 1 2 3 7
50 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 1 2 6 5 8 4 19
51 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 0 1 2 4 6 1 0 11
52 บ้านแม่ปาง 1 0 1 2 2 7 2 2 11
53 บ้านแม่ต้อบใต้ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
54 เพียงหลวง 11 1 0 0 1 2 1 0 0 3
55 บ้านหัวลา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
56 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1 1 1 2 0 4
57 บ้านแม่อุมพาย 1 0 0 1 1 0 0 2 1
58 บ้านผาเยอ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
59 บ้านฟักทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านห้วยมะกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านแม่โถ 0 2 4 6 8 6 4 3 18
62 บ้านห้วยห้า 0 2 3 5 6 3 2 0 11
63 บ้านแม่สามแลบ 0 2 2 4 4 4 2 0 10
64 บ้านกองแปใต้ 0 2 0 2 3 4 2 0 9
65 บ้านห้วยเดื่อ 0 1 2 3 5 2 0 0 7
66 บ้านสันติสุข 0 1 1 2 3 2 0 2 5
67 บ้านแม่ต้อบเหนือ 0 1 1 2 2 2 0 1 4
68 บ้านท่าผาปุ้ม 0 1 1 2 1 8 3 0 12
69 บ้านแม่ออกเหนือ 0 1 1 2 1 4 0 2 5
70 บ้านกอกหลวง 0 1 0 1 4 4 3 2 11
71 บ้านแม่ก๋อน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
72 ล่องแพวิทยา 0 1 0 1 2 4 1 0 7
73 บ้านแม่สวรรค์น้อย 0 1 0 1 2 2 2 2 6
74 บ้านแม่นาจางเหนือ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
75 บ้านแม่จ๊าง 0 1 0 1 1 3 1 5 5
76 บ้านหัวแม่โถ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านทุ่งแพม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
78 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
79 บ้านป่าหมากวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 ลุ่มน้ำวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 อนุบาลกฤษณพรรณ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 0 0 4 4 4 7 3 3 14
84 บ้านสาม 0 0 2 2 6 5 0 0 11
85 บ้านแม่หาร 0 0 2 2 5 0 0 0 5
86 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 0 2 2 2 5 2 1 9
87 บ้านแม่ออก 0 0 2 2 1 1 0 0 2
88 บ้านแม่แพ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
89 บ้านส้มป่อย 0 0 1 1 2 8 3 0 13
90 บ้านแม่ละ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
91 บ้านแม่และ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
92 บ้านแม่แพหลวง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
93 บ้านจอซิเดอเหนือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
94 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
95 บ้านห้วยกองมูล 0 0 1 1 1 3 1 1 5
96 บ้านแม่ทะลุ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
97 บ้านดอยงาม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
98 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 1 1 0 2 4 3 6
99 บ้านสบหาร 0 0 1 1 0 0 0 1 0
100 บ้านผาแดงหลวง 0 0 0 0 4 1 0 2 5
101 บ้านขุนแม่ลา 0 0 0 0 3 4 4 2 11
102 บ้านห้วยปลากั้ง 0 0 0 0 3 2 2 2 7
103 บ้านแม่หลุย 0 0 0 0 3 2 1 0 6
104 บ้านแม่นาจาง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
105 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 0 0 2 4 0 1 6
106 บ้านอุมดาเหนือ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
107 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
108 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
109 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 2 0 0 1 2
110 บ้านแม่ฮุ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 บ้านแม่สะแมง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
112 บ้านต้นงิ้ว 0 0 0 0 1 3 0 0 4
113 บ้านแม่เกาะ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
114 บ้านแม่ลาย 0 0 0 0 1 2 3 3 6
115 บ้านป่าโปง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
116 บ้านหนองม่วน 0 0 0 0 1 1 4 0 6
117 บ้านอุมดาใต้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
118 รัตนประทีปวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
119 บ้านพะมอลอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านแม่จอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 อนุบาลบ้านกาศ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านกลอเซโล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 บ้านช่างหม้อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านทะโลงเหนือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 บ้านเครอะบอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
128 บ้านดูลาเปอร 0 0 0 0 1 0 0 3 1
129 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านห้วยกระต่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านแม่ลาผาไหว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านห้วยไม้ซาง 0 0 0 0 0 7 0 0 7
133 บ้านทีฮือลือ 0 0 0 0 0 5 1 1 6
134 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 0 3 4 0 7
135 บ้านป่าแก่ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
136 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
137 บ้านดอยเลี่ยม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
138 บ้านแม่สุ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 บ้านห้วยไก่ป่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
141 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
143 บ้านขุนแม่ต้อบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านห้วยหมากหนุน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านกอมูเดอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านต้นงิ่วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านแม่กวางใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านแม่ตอละ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านแม่อุมลอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
153 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านแม่แพน้อย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
156 บ้านขุนวง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
157 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 ตชด.แม่ลางิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 191 163 141 495 672 445 214 138 1,331