สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 12 7 3 22 22 4 1 1 27
2 บ้านห้วยสิงห์ 9 10 4 23 22 8 4 0 34
3 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 9 5 2 16 16 2 1 1 19
4 อนุบาลธารทิพย์ 9 5 1 15 17 1 0 0 18
5 บ้านโพซอ 7 5 4 16 25 13 10 6 48
6 บ้านไร่วิทยา 7 3 1 11 14 1 1 1 16
7 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 6 6 3 15 19 4 2 0 25
8 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 6 4 5 15 12 5 1 1 18
9 ชุมชนแม่ลาศึกษา 6 4 2 12 16 8 5 3 29
10 บ้านอมพาย 6 2 2 10 13 11 3 0 27
11 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 5 4 3 12 12 4 5 0 21
12 บ้านแพะพิทยา 4 7 2 13 11 11 1 1 23
13 สังวาลย์วิทยา 4 5 4 13 16 9 1 2 26
14 บ้านห้วยทราย 4 2 1 7 6 4 0 1 10
15 อนุบาลแม่ลาน้อย 4 1 0 5 8 3 1 1 12
16 บ้านซิวาเดอ 4 0 2 6 12 7 2 3 21
17 ชุมชนบ้านผาผ่า 4 0 2 6 10 3 3 3 16
18 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 3 3 1 7 14 3 5 4 22
19 บ้านแม่เงา 3 1 2 6 6 4 1 0 11
20 ดอนชัยวิทยา 3 1 1 5 14 9 1 2 24
21 บ้านห้วยโผ 3 1 1 5 7 2 0 2 9
22 บ้านห้วยแห้ง 3 1 1 5 6 0 0 1 6
23 บ้านสบเมย 3 1 0 4 6 0 0 1 6
24 ไท่จง 3 1 0 4 5 6 2 2 13
25 บ้านแม่สวด 2 3 3 8 16 18 9 9 43
26 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 2 3 2 7 9 4 3 4 16
27 บ้านเลโคะ 2 2 7 11 10 9 3 0 22
28 บ้านแม่ขีด 2 2 3 7 8 8 2 0 18
29 บ้านห้วยวอก 2 1 2 5 8 2 1 2 11
30 บ้านทิยาเพอ 2 0 1 3 3 4 0 0 7
31 บ้านคะปวง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
32 บ้านแม่กองคา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1 6 5 12 15 7 2 1 24
34 บ้านท่าสองแคว 1 3 3 7 9 7 2 1 18
35 บ้านนาดอย 1 3 2 6 11 4 1 0 16
36 บ้านห้วยกุ้ง 1 3 2 6 10 5 4 2 19
37 บ้านแม่กองแป 1 3 2 6 6 1 1 1 8
38 บ้านท่าตาฝั่ง 1 3 0 4 7 3 2 1 12
39 บ้านป่าหมาก 1 3 0 4 3 1 0 0 4
40 บ้านแม่ลิด 1 2 2 5 7 7 5 1 19
41 บ้านละอูบ 1 2 1 4 5 6 6 5 17
42 บ้านแม่แลบ 1 1 2 4 4 2 0 3 6
43 บ้านแม่เตี๋ย 1 1 1 3 8 8 3 1 19
44 บ้านแม่ลามา 1 1 1 3 4 1 2 3 7
45 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1 1 0 2 4 1 2 0 7
46 ราชประชานุเคราะห์ 21 1 0 2 3 2 6 2 1 10
47 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 1 2 6 5 8 4 19
48 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 0 1 2 4 6 1 0 11
49 บ้านแม่ปาง 1 0 1 2 2 7 2 2 11
50 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1 0 0 1 3 3 2 3 8
51 บ้านแม่ต้อบใต้ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
52 เพียงหลวง 11 1 0 0 1 2 1 0 0 3
53 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
54 บ้านแม่อุมพาย 1 0 0 1 1 0 0 2 1
55 บ้านผาเยอ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
56 บ้านฟักทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านห้วยมะกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านแม่โถ 0 2 4 6 8 6 4 3 18
59 บ้านห้วยห้า 0 2 3 5 6 3 2 0 11
60 บ้านแม่สามแลบ 0 2 2 4 4 4 2 0 10
61 บ้านกองแปใต้ 0 2 0 2 3 4 2 0 9
62 บ้านห้วยเดื่อ 0 1 2 3 5 2 0 0 7
63 บ้านบุญเลอ 0 1 2 3 5 1 1 1 7
64 บ้านสันติสุข 0 1 1 2 3 2 0 2 5
65 บ้านแม่ต้อบเหนือ 0 1 1 2 2 2 0 1 4
66 บ้านท่าผาปุ้ม 0 1 1 2 1 8 3 0 12
67 บ้านแม่ออกเหนือ 0 1 1 2 1 4 0 2 5
68 บ้านกอกหลวง 0 1 0 1 4 4 3 2 11
69 บ้านแม่ก๋อน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
70 ล่องแพวิทยา 0 1 0 1 2 4 1 0 7
71 บ้านแม่สวรรค์น้อย 0 1 0 1 2 2 2 2 6
72 บ้านแม่นาจางเหนือ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
73 บ้านแม่จ๊าง 0 1 0 1 1 3 1 5 5
74 บ้านหัวแม่โถ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านทุ่งแพม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
76 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
77 บ้านป่าหมากวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 ลุ่มน้ำวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 อนุบาลกฤษณพรรณ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 0 0 4 4 4 7 3 3 14
82 บ้านกองก๋อย 0 0 3 3 7 11 7 2 25
83 บ้านสาม 0 0 2 2 6 5 0 0 11
84 บ้านแม่หาร 0 0 2 2 5 0 0 0 5
85 บ้านแม่แพ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
86 บ้านส้มป่อย 0 0 1 1 2 8 3 0 13
87 บ้านแม่ละ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
88 บ้านแม่และ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
89 บ้านแม่แพหลวง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
90 บ้านจอซิเดอเหนือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
91 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
92 บ้านห้วยกองมูล 0 0 1 1 1 3 1 1 5
93 บ้านแม่ทะลุ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
94 บ้านดอยงาม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
95 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 1 1 0 2 4 3 6
96 บ้านสบหาร 0 0 1 1 0 0 0 1 0
97 บ้านผาแดงหลวง 0 0 0 0 4 1 0 2 5
98 บ้านขุนแม่ลา 0 0 0 0 3 4 4 2 11
99 บ้านห้วยปลากั้ง 0 0 0 0 3 2 2 2 7
100 บ้านแม่หลุย 0 0 0 0 3 2 1 0 6
101 บ้านแม่นาจาง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
102 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 0 0 0 2 4 2 0 8
103 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 0 0 2 4 0 1 6
104 บ้านอุมดาเหนือ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
105 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
106 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
107 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 2 0 0 1 2
108 บ้านแม่ฮุ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 บ้านแม่สะแมง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
110 บ้านต้นงิ้ว 0 0 0 0 1 3 0 0 4
111 บ้านแม่เกาะ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
112 บ้านแม่ลาย 0 0 0 0 1 2 3 3 6
113 บ้านป่าโปง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
114 บ้านหนองม่วน 0 0 0 0 1 1 4 0 6
115 บ้านอุมดาใต้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
116 รัตนประทีปวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 บ้านพะมอลอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านแม่จอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 อนุบาลบ้านกาศ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านกลอเซโล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
123 บ้านช่างหม้อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
124 บ้านทะโลงเหนือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 บ้านเครอะบอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านดูลาเปอร 0 0 0 0 1 0 0 3 1
127 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านห้วยกระต่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านแม่ลาผาไหว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านห้วยไม้ซาง 0 0 0 0 0 7 0 0 7
131 บ้านทีฮือลือ 0 0 0 0 0 5 1 1 6
132 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 0 3 4 0 7
133 บ้านป่าแก่ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
134 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
135 บ้านดอยเลี่ยม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
136 บ้านแม่สุ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
137 บ้านห้วยไก่ป่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
138 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
140 บ้านขุนแม่ต้อบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านห้วยหมากหนุน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านกอมูเดอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านต้นงิ่วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านหัวลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านแม่กวางใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านแม่ตอละ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านแม่อุมลอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
151 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านแม่แพน้อย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
155 บ้านขุนวง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
156 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ตชด.แม่ลางิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 168 149 131 448 638 419 206 137 1,263