ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่เงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุญเลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.35 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50.8 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 8.75 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
14 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน