ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบเมย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่เงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่กะไน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านผาเยอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 51 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน