ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน