ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน