ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบหาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 35 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 26 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 23 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 23 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 22 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 21 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 14.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 13 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 10 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 9 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 8 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ลามา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 7 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 3 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน