ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 42 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 41 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 41 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 39 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 38 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 35 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 31 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ลามา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 30 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 28 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 28 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 28 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 27 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 27 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 26 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 26 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน