ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 45 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 42 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 36 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 33 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 31 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 26 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน