ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 38 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 38 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 30 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 30 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่ลามา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 30 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 26 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 24 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านขุนวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 22 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 22 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 20 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 18 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 18 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 18 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน