ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าหมาก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุญเลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ลามา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านขุนวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 54 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 48 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 44 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 44 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านแม่แลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 40 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน