ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่เงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.67 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน