ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองม่วน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.31 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.3 เงิน 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.32 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69.65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน