ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่แพ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองม่วน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน