ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนเพียงหลวง 11 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 7  
11 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 59 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน